Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies
Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM

logoParafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach

19. 06. 30

Wielki Czwartek, rocznica ustanowienia Najświętszego Sakramentu ? największej tajemnicy i zarazem największego skarbu Kościoła Świętego zbyt bliski jest  tajemnicy męki i śmierci krzyżowej Zbawiciela, aby  można było w ten dzień poddać się niezmąconej radości. Dlatego w pierwszy czwartek po Niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół w swej mądrości ustanowił specjalne święto, którego szczególnym celem jest oddanie Bogu chwały i dziękczynienie za największy z darów ? Eucharystii ? oraz podziękowanie za wszystkie łaski, które nieustannie przez dar ten spływają na Kościół.

Czytaj więcej...Zróbcie Mu miejsce [...] Pan idzie z Nieba! Pod przymiotami ukryty chleba"- Uroczystość...
19. 04. 25

Jak dla Izraela największym świętem religijnym była noc wyjścia całego narodu  z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, tak dla wszystkich chrześcijan Wielka Noc Zmartwychwstania winna być największym świętem osobistym i wspólnotowym. Obchodząc to wielkie święto, wspominają oni swoje włączenie do ludu Bożego, który otrzymał obietnicę życia wiecznego dla każdego, kto wierzy w Zmartwychwstałego i swoim życiem potwierdza wyznawaną wiarę.

Czytaj więcej...Święte Triduum Paschalne - Wigilia Paschalna i Rezurekcje (2019)
19. 04. 25

Wieczór Wielkiego Piątku to uobecnienie odkupieńczej śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie sprawuje się dzisiaj ofiary eucharystycznej. W dniu męki Pana grzech i śmierć zostały pokonane na krzyżu. Grzech został zwyciężony u samych korzeni, raz na zawsze, i nic nie zdoła oddzielić nas od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego również dzisiaj, rozważając otchłań męki i osamotnienia naszego Zbawiciela, możemy korzystać z owoców Jego śmierci ? zwycięstwa, i spotkać Go w słowie Bożym i Komunii świętej.

Czytaj więcej...Święte Triduum Paschalne - Adoracja Krzyża (2019)
19. 04. 25

W Wielki Czwartek sięgniemy do samego źródła, z którego wywodzi się Msza Święta ? do Ostatniej Wieczerzy. Właśnie wówczas Jezus Chrystus, w obliczu czekającej Go męki, w nocy, w której miał być wydany, ustanowił Sakrament Ciała i Krwi Swojej oraz sakrament kapłaństwa Nowego Przymierza. Umywając zaś nogi swoim uczniom dał nam przykład prawdziwej miłości wypływającej z Eucharystii. Wymownym symbolem dzisiejszej celebracji jest puste tabernakulum. Jest ono dla nas znakiem, że to właśnie sprawowana we wspólnocie Msza Święta to ?źródło i szczyt? naszego życia chrześcijańskiego, z którego wypływają wszystkie inne dobra duchowe przekazywane nam za pośrednictwem Kościoła.

Czytaj więcej...Święte Triduum Paschalne - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej (2019)
19. 04. 14

Niedziela Męki Pańskiej? Zupełnie inna  od pozostałych dni Wielkiego Postu. Dziś wspominamy radosne uwielbienie Pana Jezusa przez ludność Jerozolimy, kiedy Ten uroczyście wjeżdżał do miasta na kilka dni przed swoją męką, śmiercią i powstaniem z martwych. Zwyczaj procesji Niedzieli Palmowej powstał w IV w. w Jerozolimie; chrześcijanie gromadzili się wówczas na Górze Oliwnej i po odczytaniu fragmentu Ewangelii, opisującego wjazd Chrystusa do Świętego Miasta, udawali się w uroczystej procesji do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego.

Czytaj więcej...Chrystus Królem - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
Na początek strony...